অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস (RA) হায়বসি হকচাংগী শরুক অমহেক্তবু শোকহনবা য়াবা ক্রোনিক ইনফ্লেমেটরি দিজিজনি। ইপিদেমিওলোজিকেল দেটাগি মতুংইন্না ভারত্তা লৈবা মীশীংগী 0.75- 1%দি লায়না অসিনা নাই। মসি ঐখোয়গী হকচাংবু ইনফেক্সনদগী ঙাকথোক্লিবা ইম্যুন সিষ্টেমনা মশা-মউ ফবা টিসুশীংদা শোকহল্লকপা ওটোইম্যুন দিসওর্দর (autoimmune disorder) অমনি। সাইনোভিএল টিসু (synovial tissue) অসি RAগী মরুওইবা টার্গেটনি। রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা খুৎ অমসুং খোংগী শরু তাংনচিংবা অপিকপা শরু তাংশীং অমসুং করিগুম্বা মতমদা খুউ, নিং অমসুং লেংজুমগী অচৌবা শরু তাংশীং অসিদা শোকহল্লি।

 • শরু তাং অমগী সাইনোভিএল মেম্ব্রেন অসিনা RAগী ইনফ্লেমেটরি প্রোসেসকী অহৌবা মফমনি।
 • লায়না অসিনা হেন্না নারক্লিবমখৈ, মসিনা কার্টিলেজদা অশোক-অপন থোকহল্লি অমসুং মখা তানা শরু তাং অদু মতম পুম্বগী ওইনা মথৌ তৌহন্দে।

পুন্সিবু মগুন লৈনা হিংবদা RAনা পীবা ঈথীল

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা থবক-থৌরমশীং অমসুং সামাজিক ওইবা পুন্সিদা নাকোয়ননা শোকহল্লি। RAনা নাবা মীওই কয়াদি চত্থোক-চৎশিন্দা মনিং তমদে অমসুং নোংমগী পুন্সিদা নুঙাইতবা য়াম্না থেংনৈ। লায়না অসিগী অহৌবা শরুক্তা, মরুওইনা পাঙ্গলনা থবক শুবা মীওইশীংদা থেংনবা য়াম্না মরুওইবা লাইওং অসি থবক নিংথীনা শুবা ঙমদবা হায়বসিনি। চাউরাক্না মীওই শরুক অহুম থোকপগী মনুংদা অমদি লায়না অসিনা নাবা হৌরকপা চহি 2গী মনুংদা লায়না অসিনা মরম ওইদুনা থবক শুবা তোকই অমসুং থবক শুবা তোকপা মীওইগী চাংসি মতম শাংলকপগা লোয়ননা হেনগৎলকই।

থোকহল্লিবা মরমশীং অমসুং রিস্ক ফেক্টর

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস থোকহল্লিবা মরম অসি খংবা ঙমদ্রি। মসি মালেম শিনবা থুংনা কন্না চত্থরিবা রিসর্চকী লম অমনি। রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস থোক্লক্নবগী মরম অসি পারি-পুরিদগী থংথরকপনি (হেরিদিটি) হায়না থাজনৈ। অকোয়রোন্দা য়াউবা অকক্নবা ইনফেক্সন নত্ত্রগা ফেক্টর খরনা থৌজিনবদগী (trigger) লায়না অসিনা শোকহনবা য়াবা মীওইশীংগী ইম্যুন সিষ্টেমদা এক্টিভ ওইরকপদগী ওইহনবসু য়াই হায়বগী চিংনবা লৈ। মসিগী মথংদা লান্না মায়কৈ তাকখ্রবা ইম্যুন সিষ্টেম অসিনা হকচাংগী মশাগী ওইবা টিসুশীংদা লান্দাই অমদি মসিনা শরু তাংশিংদা ইনফ্লেমেসন থোকহল্লি।

অকোয়রোনগী মচাকশীংনসু রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস থোকহনবদা শক্লোন খরা লৌবা মাল্লি। খুদম ওইনা হায়রবদা, মৈখু শিজিন্নবা, সিলিকাগী মেটরিএলদা এক্সপোজ তৌবা অমসুং ক্রোনিক পেরিদোন্টেল লায়নানা রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস লাক্নবগী রিস্ক হেনগৎহল্লি।

খুদম অমসুং লাইওংশীং

টিসু ইনফ্লেমেসনগী চাংগী মখা পোন্না RAগী লাইওংশীংদি থোরক্লগা অমুক মাংখি। হকচাংগী টিসুশীং পোম্বা মতমদা, লায়না অসি এক্টিভ ওই। টিসু ইনফ্লেমেসন নেমথখ্রবা মতুংদা লায়না অসি ইনএক্টিভ (in remission) ওই। রিমিসনশীং (Remissions) অসি মশা মথন্তা নত্ত্রগা লায়েংবদগী ওইরকপসু য়াই অমসুং চয়োল, থা, নত্ত্রগা চহি কয়া চত্থবা য়াই। শোন্থরিঙৈগী মতমদা, লায়না অসিগী লাইওংশীং মাংখি, অমসুং মীওই অদুদা নাবা ফরবগুম্না ফাউই। লায়না অদুনা অমুক হন্না এক্টিভ ওইরক্লবা মতমদা (relapse), লাইওং অদু অমুক হল্লকই। লায়নাগী এক্টিভিটি অমসুং লাইওংশীং অমুক হল্লকপসিবু ফ্লেয়র (flare)  হায়না খংনৈ। রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসকী থৌওং অসি লায়না অসিনা নারবা মীওইশীংগী মরক্তসু খেৎনৈ, অমসুং ফ্লেয়র অমসুং রিমিসনগী মতমদি চাউরাকপা মান্নৈ।

RAগী লাইওংশীংগী মনুংদা চোকথবা, এনর্জি লৈতবা, চানিং-থক্নিংবা পোক্তবা, লাইহৌ নেম্না হৌবা, মসল অমসুং শরু তাং চিকপা, অমসুং চপ তিংনা তিং-তিং লাউবসি য়াউই। মসল অমসুং শরু তাং চপ তিংবসি মহৌশানা অয়ুক অমসুং ইনএক্টিভ ওইবা মতমদনা হেন্না উবা ফংই। মসিবু মোর্নিং ষ্টিফনেস (morning stiffness) অমসুং পোষ্ট-সিদেন্টরি ষ্টিফনেস (post-sedentary stiffness) হায়না খংনৈ। অরথ্রাইটিস অসি দিজিজ ফ্লেয়রগী (disease flares) মতমদা য়াম্না কমন ওই।

লাইওং খংদোকপা

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসকী লাইওং খংদোক্নবগী অহানবা খোংথাং অসি দোক্টর অমসুং পেসেন্টকী মরক্তা মিটিং অমা শিনবা হায়বসিনি। দোক্টরনা লাইওংশীংগী হিষ্টরি অমা রিভিয়ু তৌই, শরু তাংশীংদু ইনফ্লেমেসন লৈব্রা, লিংব্রা, পোম্ব্রা, অমসুং অশোয়-অরাক লৈব্রা, উনশাদা রিয়ুমেতোইদ নোদ্যুলশীং (উনশা মখাদা অপোম্বা, মরুওইনা খুনিং নত্ত্রগা খুৎশাশীংদা) লৈব্রা, অমদি হকচাংগী অতৈ মফমদা ইনফ্লেমেসন লৈব্রা হায়বদু চেক তৌই। অকক্নবা ঈগী অমসুং X-রেগী টেষ্টশীং লৌই। লাইওং খংদোকপসি লাইওংগী মওং-মতৌ, শরু তাং চিকপগী মফমশীং, অমসুং ঈ অমদি X-রেগী ফলশীংদা য়ুম্ফম ওইগনি। লাইওং অমা মপুংফানা খংদোক্নবগীদমক দোক্টরগী ভিজিট কয়া মথৌ তারকপা য়াই।

তোঙান-তোঙানবা লাইয়েংগী ওপশনশীং

RAগী লাইয়েংগীদমক্তা তোঙান-তোঙানবা ওপশনশীং ফংই। ওপশনশীং অসি লায়না অসিগী তাংকক কয়াদা শিজিন্নগনি অমসুং লায়না অদুগী শাথীবগী চাংদা য়ুম্ফম ওইদুনা খনগনি।

মখাদা পীরিবসি শিজিন্নরিবা হিদাক-লাংথকশীংগী শম্লপ্পা মশক্নি:

 • এনালজেসিকশীং অমসুং নন-ষ্টেরোইদেল এন্টি-ইনফ্লেমেটরি দ্রগশীং (NSAIDS): নাবা হন্থহনবদা শিজিন্নৈ।
 • কোরটিকোষ্টেরোইদ: ইনফ্লেমেসন হন্থহনবা অমসুং পোম্বা, উনশা ঙাংশিনবা, হাক্কচবা অমসুং এলর্জিগী রিএক্সন হন্থহনবদা শিজিন্নৈ।
 • দিজিজ-মোদিফাইয়িং এন্টিরিয়ুমেটিক দ্রগশীং (DMARDশীং): শরু তাংশীং নাবা অমসুং পোম্বা হন্থহনবদা অমসুং শরু তাং তপ্না তপ্না শোকচিল্লকপা হন্থহনবদা শীজিন্নৈ।
 • বাইওলোজিক রেস্পোন্স মোদিফাইয়র: ইনফ্লেমেসন থোকহল্লিবা ইম্যুন সিষ্টেমগী শরুকশীং অদু খনগত্তুনা ব্লোক তৌই।

লায়নাসিনা নাবদগী থীংবা (Prevention)

হৌজিক্কী ওইনদি, রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস থীংনবগী অকক্নবা পাম্বৈ লৈত্রি। মরমদুনা মৈখু শিজিন্নবা, সিলিকা মেটরিএলদা এক্সপোজ তৌবা অমসুং ক্রোনিক পেরিদোন্টেল দিজিজ লৈহন্দবা হায়বসিনা রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস নারক্নবগী রিস্ক লৈহনবা মরম্না, কন্দিসনশীং অসি লৈহল্লোইদবনি।

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা নারবা পেসেন্টশীংগী প্রোগ্নোসিস (আউটলুক)

ঙন্না অমদি চেক্সিন্না লায়েংহৌবা হায়বসি রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা নারবা মীওইশীংগীদি খ্বাইদগী ফৈ। লায়না অসিবু কন্ত্রোল তৌবা ঙম্বগা মরি লৈনবা মপুংওইবা এটিট্যুট অদু চহি চা অসিনা হৌরকপদগীদি য়াম্না হোংলে। হৌজিক্টি দোক্টরশীংনা ফ্লেয়র-অপশীং থীংদুনা এক্টিভ দিজিজগী খুদমশীং মুত্থৎনবা হোৎনরি। লায়না অসি কন্ত্রোল তৌবা য়াই অমসুং দোক্টর অমসুং পেসেন্টনা অপুনবা থৌদাং লৌমীন্নদুনা হকশেল ফনা হিংবা য়াই।

RAনা নাবা মতমদা ইশানা ইশাবু চেক্সিন থৌরাং লৌজবগী মরুওইবা

লায়না অসিগা লোয়নদুনা নুংঙাই-য়াইফনা হিংবগী মরুওইবা থৌদাং অসি পেসেন্টশীংদুগী মখুত্তা লৈ। মশানা মশাগী চেক্সিন-থৌরাং লৌজবা মীওইশীংদুদা নাবা হন্থৈ অমসুং দোক্টরদা ভিজিট তৌবগী চাং হন্থৈ। মখোয়না হেন্না ফবা পুন্সি মহিং অমদসু হিংই। পেসেন্টকী এজুকেসন, অরথ্রাইটিস সেলফ-মেনেজমেন্ট প্রোগ্রামশীং অমসুং সপোর্ট গ্রুপশীংনা মীয়ামদা লায়না অসিগী মরমদা হেন্না খংহন্দুনা মখোয় মশাগী চেক্সিন-থৌরাং লৌবা ঙমহল্লি।

মতম নাইনা মোনিটর তৌবা অমসুং চেক্সিন-থৌরাং লৌখৎপা

মতম নাইবা মেদিকেল কেয়র অসি লায়না অসিগী কোর্স অসি মোনিটর তৌবদা, ইফেক্টিভনেস অমসুং হিদাক-লাংথক্কী সাইদ ইফেক্টশীং খংদোকপদা অমসুং মথৌ তাবা মতুংইন্না থেরাপি হোংদোক-হোংজিন তৌবদা য়াম্না মরু ওই। মোনিটর তৌবা হায়বসিদা দোক্টরদা চাং নাইনা চৎপা হায়বসিসু য়াউরি। চাং নাইনা ব্লদ টেষ্ট, য়ুরিন এনালাইসিস, অতৈ লেবোরেটরি টেষ্ট তৌবা অমসুং x-রে লৌবা হায়বসিসু মসিগী শরুক অমনি।

RAগী মতাংদা তোইনা হংবা ৱাহংশীং (FAQs)

অরথ্রাইটিস হায়বা টর্ম অসিনা শরু তাংশীং চপ তিংববু (stiffness) খংনহল্লিব্রা?

অরথ্রাইটিস হায়রগা শরু তাং পোম্ববু (inflammation) খংনহল্লি। পোম্বসিনা শরু তাং চপ তিংবনচিংবা লাইওংশীং থোকহল্লি। মসিনা নাবা, পোম্বা, উনশা ঙাংশিনবা, অমসুং শাবনচিংবসু থোকহল্লি।

করিগীদমক্তা রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস (RA) অসি অরথ্রাইটিসকী অতৈ মওংশীংদগী তোঙাল্লিবনো?

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস (RA) অসি অরথ্রাইটিসকী অতৈ মওংশীংদগী তোঙাল্লি মরমদি মসি সিমিত্রিকেল (symmetrical) ওই, হায়বদি মসিনা হকচাংগী নাকল অনিমক শোকহল্লি। অরথ্রাইটিসকী অতৈ মখলশীংনদি হকচাংগী শরুক অমখক্তমক শোকহনবা য়াই।

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস অসি নুপী নত্ত্রগা নুপাগী মরক্তা করম্বদনা হেন্না শাথীবগে?

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা নুপাদগী নুপীশীংদনা শরুক অহুম হেন্না শোকহল্লি, অমসুং লাইওংশীং অসি নুপীশীংদনা শাথীবসু হেল্লি। RAনা নুপীশীংদা ঙল্লিঙৈ মতমদা শোকহনবা হেল্লি, অমসুং নুপাশীংদনা লায়না অসিগী রিমিসনগী (remission) চাং হেল্লি।

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস অসি করম্বা ফেক্টরনা খ্বাইদগী হেন্না থোকহনবগে?

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসপু ওইহল্লকপা য়াবা মরম অমসুং রিস্ক ফেক্টর কয়া লৈ, অমদি মখোয়দুগী মনুংদা জিনেটিক্স (Genetics) হায়বসিসু কম্পোনেন্ট অমনি। নুপীশীংদা RA অসি হেন্না থোকপা মরম্না হোর্মোনশীং অসিসু অতোপ্পা মরম অমনি হায়না লৌনৈ, অমসুং মসিদা এষ্ট্রোজেননা (estrogen) মরুওইবা রোল অমা লৌই হায়না খন্নৈ।  অকোয়রোন অসিসু ফেক্টর অমা ওইবা য়াই। সিলিকা, উ, নত্ত্রগা এসবেষ্টোজ (asbestos)গুম্বা অকক্নবা উফুল মখলশীংদা এক্সপোজ তৌবা অমসুং মৈখু শীজিন্নবনসু লায়না অসিনা নাহল্লক্নবগী অহেনবা রিস্ক লৈহল্লি। RAনা মরম ওইদুনা ভাইরেল নত্ত্রগা বেক্টেরিএল ইনফেক্সনশীং থোকহনবা য়াই হায়না লৌনৈ অদুবু মসি হৌজিকসু থীজিল্লি।

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা নাবা মীওইশীংদা নুমিদাংদনা হেন্না শরু চপ তিংবা (stiffness) থোকহনব্রা?

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা নাবা মীওইশীংদা অয়াম্বদা অয়ুক্কী মতমদা নত্ত্রগা ইনএক্টিভ ওইবা মতম লোয়রকপদা মসল অমসুং শরু তাং চপ তিংবগী থৌওং অসি থেংনগল্লি।

সর্জরি হায়বসি RA লাইয়েংনবগী অমত্তা ঙাইরবা লম্বীরা?

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস লায়েংবদা মহৌশানা হিদাক-লাংথক চাবা, এক্সরসাইজ তৌবা, পোত্থাবা অমসুং শরু তাংশীং ঙাক-শেনবগী অপুনবা লায়েং চংই। কেস খরদদি সর্জরিগী মথৌ তাবসু য়াই।

RAগী লাইওংশীং খংহৌদনা থোক্লকপা নত্ত্রগা হেন্না ফৎচিল্লক্তবনা করি খংহনবগে?

ফ্লেয়র (flare) অমা হায়বসি, হকচাংদা নাবা, পোম্বা, উনশা ঙাংশিনবা, শাবা নত্ত্রগা উনশা লিং-লিং লাউবগুম্বা রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসকী লাইওংশীং খংহৌদনা থোক্লকপা, হেনগৎলকপা, নত্ত্রগা হেন্না ফৎচিল্লক্তববুনি। ফ্লেয়রশীংসি নুমিৎ নত্ত্রগা চয়োল কয়া লৈবা য়াই।

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস নাবনা, শরু তাংশীংগী মওং-মতৌ নাইদবসি (deformity) ক্রোনিক ইনফ্লেমেসননা থোকহল্লি হায়বসি চুম্ব্রা?

মসি চুম্মী। রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা থোকহনবা ক্রোনিক ইনফ্লেমেসনসিনা কারটিলেজ মাং-তাকহনবা, শরু শোন্থবা, অমসুং শরু তাং মওং নাইদবগী থৌওং অসি পেসেন্ট খরদা থোকহল্লকপা য়াই। শরু তাং মাং-তাকহনবা হায়বসি লেপ্তনা চত্থরকপা থৌওংনি অমসুং মতম শাংনা লৈবা য়াই।

লায়না অসিগী রিস্ক অসি করিনা হেনগৎহনবগে?

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসনা নুপাদগী নুপীদনা শরুক 2দগী 3 ফাউবা হেন্না নাহল্লি। মসি চহি 40 অমসুং 60গী মরক্তা লৈবা মীওইদনা অয়াম্বা নাই। রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিস অসি ষ্টেজ অমদা হেক্তা হৌরকপা য়াই, অদুবু মসি অয়াম্বা মতমদা মপুং মরৈ ফারকপা মতমদা হৌগল্লি। মৈখু শিজিন্নবা হায়বসি অতোপ্পা মরুওইবা রিস্ক ফেক্টর অমনি।

রিয়ুমেতোইদ অরথ্রাইটিসকীদমক্তা হিদাক-লাংথক্কী মথক্তা করম্বা লাইয়েং শিজিন্নগদগে?

 • শরু তাংশীংগী ফঙ্কসন হেনগৎহন্নবা ফিজিকেল এক্টিভিটি পাংথোকপা।
 • ওকুপেসনেল থেরাপি। মসিনা নঙোন্দা নোংমগী ওইবা থবক-থৌরমশীং পাংথোক্লিঙৈদা শরু তাংশীংনা লেং-ওৎপসি করম্না মেন্টেইন তৌগদগে হায়বা খংহনবদা মতেং পাংই।
 • হাউসহোল্ড এইদশীং নত্ত্রগা মোবিলিটি এইদশীংনচিংবা এসিষ্টিভ দিভাইসশীং শীজিন্নবা।
 • হকচাংদা নাবা অমসুং পুক্নিং ৱাবা হন্থহন্নবা লমচৎ-শাজৎ শেমদোকপগী টেক্নিকশীং শিজিন্নবা। মসিগী মনুংদা শ্বর হোনবগী এক্সরসাইজশীং অমসুং মসল রিলাক্সেসনগুম্বা বাইওফিদবেক অমসুং রিলাক্সেসন থেরাপি অসিসু য়াউই।
 • কাউন্সেলিং তৌবা। মসিনা নহাকপু মতম শাংনা নাবা অমসুং দিসএবিলিটিবু মায়পাক্না থেংনবা ঙমগনি।

সোর্স:প্রোফ (দা) সুকুমার মুখরজি, MD, FRCP (Lond), FRCP (Edin), FICP, FIAMS, FSMF,এক্স প্রোফ. & HOD, মেদিকেল কোলেজ কোলকতা পম্পিতা চক্রবর্টি, MSc. মাইক্রোবাইওলোজি Ph.D রিসর্চ ফেলো, IPGME & R অমসুং SSKM HOSPITAL, কোলকতা-700 020ইমেইল: pampita.chakraborty@gmail.com

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/13/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate