অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

শরুবু ফনা থম্বা

শরুগী হকশেল (Bone Health)

শরুশীং অসি য়াম্নমক মরুওই মদুদি ঐখোয়গী পুন্সিদা ঐখোয়গী শরুশীং অসি মশা-মউ ফনা থম্বা হায়বসি য়াম্না তঙাইফদে। মশা-মউ ফবা শরুশীংনা মপাঙ্গল লৈবা ফাউন্দেসন অমা পী অমদি মসিনা অশোক-অপন্দগী ঙাকথোকপা ঙমহল্লি। মখোয় অসি ঐখোয়গী হকচাংদা য়াউরিবা মশীং য়াম্লবা ওর্গানশীংবু সপোর্ট তৌবদা মতেং পাংলিবা কেলসিয়মগুম্বা মরুওইবা মিনরেলশীং অসি থমজিনফম (bank) অমা ওইনসু মথৌ তৌই।

শরুশীং অসি অহিংবা ওই (alive) অমসুং লেপ্তনা হোংই, অমদি পুন্সিগী অরোইবা মতমফাউবা অনৌবা শরুশীং শেমগৎলি অমসুং অরিবা শরুশীংদি মাংখি। মপুং মরৈ ফারবা মীওইশীংদদি, শরু পোলাং অসি চহি 7–10 খুদিংগী মপুং ফানা শিন্দোকই।

নহাক্না নহা ওইরিঙৈ মতমদা মচি ওইবা চিঞ্জাক চাদুনা অমসুং এক্সরসাইজ তৌদুনা শরুগী চেক্সিন-থৌরাং লৌবনা নহাক্না পাম্লিবা পুন্সি মহিং অদু হিংনবা অফবা শরু লৈহনবদা মতেং পাংগনি। শরুবু চেক্সিন্না থম্বা হায়রিবা কাখল অসিদা নহাকনা শরুগী হকশেলগী মরমদা খংবা ঙমগনি। ঐখোয়না নহাকপু মপাঙ্গল হেন্না হাপ্নবগীদমক নঙোন্দা দাইএটরি মেনেজমেন্ট অমসুং এক্সরসাইজগুম্বা ওইবা য়াবা সেলফ-মেনেজমেন্ট ষ্টেপশীং অসি, নুপীশীংদা তোইনা থোক্কনবা শরুগী দিসওর্দর অমা ওইরিবা ওষ্টিওপোরোসিস (osteoporosis)বু ঙাকথোক্নবগীদমক্তা খংহনগনি।

শরুবু ফনা থম্বদা মথৌ তাবশীং

শরুশীং অসি নহাক্কী শরু পোলাংগী অয়াম্বা শরুকশীংবু শেম্লিবা অহিংবা টিসুশীংনি। মপুং মরৈ ফারবা মীওই অমগী হকচাংদা শরু 206 লৈ অদুগা পিক্লিবা অঙাংশীংদনা চাউরাক্না শরু 300মুক লৈ। শরুশীংনা নহাকপু লেং-ওৎপদা অমসুং নহাক্কী ইন্টরনেল ওর্গানশীংবু ঙাক্তুনা থম্বদা মতেং পাংই।

শরুগী ষ্ট্রকচর

শরু অসি প্রোটিন অমসুং অতৈ মিনরেলশীং হায়বদি, কেলসিয়ম, ফোসফেট অমসুং মেগ্নেসিয়মগুম্বা অতৈ মিনরেলশীংনা শাবনি। নপশিন্নবা পোৎশক (cementing substance) অমা ওইরিবা কোলাজেন (প্রোটিন মখল অমা) অসিনা শরুশীংগী ষ্ট্রকচর অমসুং ফ্রেমৱার্ক শেম্মী।

শরু অমগী বেসিক ষ্ট্রকচরেল কম্পোনেন্টশীং অদু মখাগীসিনি।

 • পেরিওষ্টেঅম (Periosteum): মসি নহাক্কী শরুগী মপান্থংবা মমায় অদুবু কুপশিল্লিবা অপাবা মেম্ব্রেন অমনি। মসিগী মনুংদা নর্ভ অমসুং ব্লদ ভেসেলশীং য়াউই।
 • কম্পেক্ট বোন (Compact bone): মসিনা নহাক্কী শরু পুম্নমক্কী মপান্থংবা মরোল ওই অমসুং মসি য়াম্না কুংই। নহাক্না শরু পোলাং অমদা য়েংবা মতমদা নহাক্না উরিবদু কম্পেক্ট বোন অসিনি।
 • কেন্সেলস বোন (Cancellous bone): মসি য়েংবদা স্পোঞ্জ (sponge) অমগুম্না তৌই অমসুং কম্পেক্ট বোনগুম্না কনবা ওইদে। মসিনা নহাক্কী শরুগী খ্বাইদগী মনুংথংবা শরুক ওইরিবা বোন মেরো (bone marrow)বু কুপশিল্লি।

বোন1বোন2

রুনা হৌগৎলকপা (Bone growth)

শরুশীংনা বোন মেটাবোলিজম হায়না খংনবা রিজোর্পসন (অরিবা শরু লৌথোকখিবা) অমসুং দিপোজিসন (অনৌবা শরু শেম্বা)গী অকনবা প্রোসেস অমা লেপ্তনা চত্থদুনা লৈ।

নহাক্কী শরুশীংগী রিজোর্পসন অমসুং দিপোজিসনদা মরুওইবা সেল অনি চংই। মখোয় অদুদি মখাগীসিনি।

 • ওষ্টিওব্লাষ্টশীং: মসি অনৌবা শরুশীং শেম্বগী থৌদাং লৌরিবা সেলশীংনি।
 • ওষ্টিওক্লাষ্টশীং: মসি শরুশীং কায়থহনবগী থৌদাং লৌরিবা সেলশীংনি।

নহাক্কী হকচাংগী ফিজিওলোজিকেল ফঙ্কসনশীংগী মথৌ তাবা মিনরেলশীং নহাক্কী হকচাংনা খল মান্ননা থম্লিবসি সেলশীং অসিগী মতেংননি। রিজোর্পসন অমসুং দিপোজিসনগী প্রোসেস অসি পুন্সি চুপ্পা লেপ্তনা চত্থদুনা লৈ।

দাইট অমসুং শরুগী হকশেল

নহাক্কী হকচাংদা য়াউরিবা কেলসিয়মগী 99%দি নহাক্কী শরুদা য়াউবা মরম্না শরুবু ফনা থম্নবগীদমক্তা কেলসিয়ম মতিক চানা চাবা হায়বসি মথৌ তাই। অতৈ অতোপ্পা ন্যুত্রিএন্টশীংগী মনুংদা ফোসফোরস, মেগ্নেসিয়ম, ফ্লুওরাইদ অমসুং ভিটামিক K অসিসু য়াউই। কেলসিয়ম য়াম্না য়াউবা চিঞ্জাকশীংগী মনুংদা শঙ্গোম অমসুং শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং অসি পনবা য়াই।

ভিটামিন D অসি চিঞ্জাক্তগী কেলসিয়ম ফজনা চুপশিন্নবগীদমক মথৌ তাই। নুমিৎকী মঙালনা নহাক্কী হকচাংদা ভিটামিন D মতিক চানা পী অমসুং মদু নহাক্কী উনশানা চুপশিল্লি।

মসি ফোর্টিফাইদ মিল্ক, ভিটামিন D-ফোর্টিফাইদ ফুদ অমসুং ফেত্তি ফিস (fatty fish)নচিংবা দাইএটরি সোর্সশীংগী খুত্থাংদসু ফংবা য়াই।

শরুগী হকশেলবু শোকহল্লিবা ফেক্টরশীং

শরুগী হকশেলবু শোকহনবা ফেক্টর কয়ামুক লৈরি।

 • জিনেটিক্স: শরুগী দিসওর্দর অসি ইমুং-মনুংদা লৈবা য়াই। করিগুম্বা নহাক্কী অপোকপা-অপোকপী নত্ত্রগা নচিল-ননাউশীংদা শরুগী প্রোব্লেমশীং লৈরবদি, নঙোন্দা মদু লৌনরকপা য়াবগী ওইথোকপা লৈ। অকক্নবা জাটি মীওই কাংলুপ অমনা অতৈ জাতিগী মীওই কাংলুপতগী খরা হেন্না কনবা শরুশীং য়াউই।
 • দাইট: শরু ফনা থম্নবগীদমক মতিক চাবা কেলসিয়ম অমসুং ভিটামিন D অসি মথৌ তাই। চুরুট অমসুং য়ু থকপনা শরু মাংবগী রিস্ক হেনগৎহল্লি।
 • ফিজিকেল এক্টিভিটি: চাং নাইনা এক্সরসাইজ তৌবা অমসুং ফিজিকেল এক্টিভিটি লৈহনবনা নহাক্কী শরুশীংগী মপাঙ্গল কনখৎহল্লি।
 • চহি: নহাক্কী শরুশীংগী মপাঙ্গল অসি চহিগী মতুংইন্না হন্থরকই। নহাক্না মেনোপোজ (Menopause) য়ৌরক্লবা মতমদা শরুগী প্রোব্লেমশীং লাক্কল্লি।
 • হকচাংগী সাইজ: মশা পাবা অমসুং হকচাংগী অরুম্বা য়ৌদবা নুপীশীংদনা হেন্না শোনবা শরুশীং লৈগল্লি।
 • কেলসিয়ম য়াম্না য়াউবা দাইট অমা চাবা অমসুং ফিজিকেল এক্সরসাইজ তৌবনা মীওই অমবু মশা-মউ ফবা শরুশীং লৈবা ঙমহল্লি। শরুগী দিসওর্দরশীংনা পুন্সিবু মগুন লৈনা হিংহনবদা শোকহনবা য়াই।

ওষ্টিওপোরোসিস(Osteoporosis)

ওষ্টিওপোরোসিস হায়বসি মরুওইনা কেলসিয়মগী মওংদা শরুদগী মিনরেল মাংখিবা মতমদা থোকই। ওষ্টিওপোরোসিসনা মরুওইনা নুপীদা শোকহল্লি অমদি মসিনা নুপাশীংদসু শোকহনবা তারবসু মসিগী পার্সেন্টেজদি নেম্মী।

ওষ্টিওপোরোসিসনা লাইওং অমত্তা উত্তে অমসুং মসি মহৌসানা চহি অহল ওইশিল্লকপা থৌওংগী শরুক অমা ওইগল্লি। অদুম ওইনমক, নুপী খরদি লায়না অসি পুন্সিগী অঙনবা শরুকশীংদা অতৈ লায়নাগী ফেক্টরনা মরম ওইদুনা নারকপা য়াউই। নুপীশীংদা মসি মেনোপোজগী মতুংদা লাকপগী রিস্ক লৈ। মসিনা লাইওং অমত্তা উত্তবা মরম্না নহাক্কী শরু অদু ফ্রেকচর ওইরবা নত্ত্রগা ফ্রেকচর অদু হন্না হন্না তৌরক্লবদি, নহাক্কী দোক্টরদুনা ওষ্টিওপোরোসিসনি হায়না চিংনরগনি।

নহাক্কী দোক্টরনা নহাক্কী শরুশীংদগী মিনরেল মাংখিবদু, নহাক্কী বোন মিনরেল দেন্সিটি (BMD) লেপকদবা টেষ্টশীংগী খুত্থাংদা ইভাল্যুএট তৌরগনি।

ওষ্টিওপোরোসিস থীংবা

মপাঙ্গল কনবা শরু শেম্বা হায়বসি পুন্সিগী অঙনবা শরুক্তা হৌই। পুন্সি চুপ্পা মশা-মউ ফনা লৈবা হায়বসি নহাক্কী শরুশীংবু ফনা থম্নবগী খ্বাইদগী ফবা লম্বীনি। অফবা শরু লৈহন্নবগী মরুওইবা ফেক্টরশীংদি মখাগীসিনি:

হোর্মোনশীং: এষ্ট্রোজেন হোর্মোন (Estrogen) পুথোকপা হায়বসি ইনখৎলক্লিবী নুপীশীং অমসুং নহা ওইরিবী নুপীশীংদা বোন মাস (bone mass) লেংদনা থম্নবগীদমক য়াম্না মরুওই। মখাদা পীরিবা কন্দিসনশীংসিদা এষ্ট্রোজেন ৱাৎপসি থোকই, অমদি মসিনা বোন মাস শোকহন্দুনা ওষ্টিওপোরোসিস ওইহল্লকপা য়াই:

 • থাগী খোংকাপ লাক্তবা
 • থাগী খোংকাপ চাং নাইদবা
 • অহানবা থাগী খোংকাপ লাকপা থেংথবা
 • ঙন্না থাগী খোংকাপ খম্বা (Early menopause)

পুন্সি মহিং (Lifestyle):

মৈখু শিজিন্নবনা শরুগী হকশেল শোকহল্লি অমসুং নুপীশীংদা বোন মাস (বোন মিনরেল দেন্সিটি)কী চাং য়াম্না মাংহল্লি। মসিগীসু মথক্তা, ওষ্টিওপোরোসিসনা নাবা অমদি ওষ্টিওপোরোসিকী হিদাক চারিবী অমসুং মৈখু শিজিন্নবা লেপ্তবী নুপীশীংদদি লাইয়েং অসি কান্নবশীং মপুংফানা ফংদে। য়ু কা হেন্না থকপী নুপীশীংদসু ওষ্টিওপোরোসিস নারকপগী রিস্ক লৈ।

ওষ্টিওপোরোসিস ওইহল্লকপগী পুন্সি মহিংগা কোন্নবা ফেক্টরশীং মখাদা পীরি:

 • কেলসিয়ম মতিক চানা চাদবা।
 • ফিজিকেল এক্টিভিটি য়াম্না হন্থবা।
 • কেফাইন (caffeine) কা-হেন্না চাবা।
 • য়ু কা-হেন্না থকপা।

ন্যুত্রিসন

কেলসিয়ম: শরুগী মপাঙ্গল অসি খ্বাইদগী ৱাংবা থাক্তা কলহনবদা চংবা মরুওইবা ন্যুত্রিএন্টশীংগী মনুংদা কেলসিয়ম হায়বসিসু অমনি। ওষ্টিওপোরোসিস থীংনবগীদমক্তা নহাক্না কেলসিয়ম মরাং কায়বা মরুওইবা চিঞ্জাক ওইরিবা শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং চাং য়াম্না য়াউবা অফবা বেলেন্স দাইট অমা চাবা তাই।

ভিটামিন D: ভিটামিন Dনা কেলসিয়ম মেটাবোলিজমগা মরি লৈনবা মরুওইবা ফঙ্কসন কয়া পাংথোকই। মসিনা গেষ্ট্রোইন্টেষ্টাইনেল সিষ্টেম অমসুং কিদনিদগী কেলসিয়ম চুপশিনবা হেনগৎহনবদা মতেং পাংই অমসুং মসিবু নহাক্কী বোদি টিসুশীং অমসুং ঈদা ফংহনগনি। মসিনা নহাক্কী শরুশীংদা কেলসিয়ম পৈশিনবদা মতেং পাংগনি।

নোংমদা চাগদবা কেলসিয়মগী রিকমেন্দ তৌরিবা চাং (সোর্স : দাইএটরি গাইদলাইন্স ফোর ইন্দিয়ানস, NIN)

কেটেগোরি

মশাগী চহি (চহিদা)

কেলসিয়ম (mg/d)

অঙাংশীং

1-9

600

নুপামচাশীং

10-17

800

নুপীমচাশীং

10-17

800

নুপা (হকচাংগী অরুম্বা = 60 kg)

 

600

নুপী (হকচাংগী অরুম্বা = 55 kg)

 

600

মীরোনবী/ খোম্লাং থোক্লিবী নুপী


1200

পীক্লিবা অঙাংশীং

থা 0-12

500

তোঙান-তোঙানবা চিঞ্জাকশীংদা য়াউরিবা কেলসিয়মগী চাংচৎ (সোর্স : দাইএটরি গাইদলাইন্স ফোর ইন্দিয়ানস, NIN)

চিঞ্জাক্কী গ্রুপশীং

চিঞ্জাকশীং

চাবা য়াবা 100 gদা য়াউবা ন্যুত্রিএন্ট

মরু-মরাং অমসুং হৱাই-চেংৱাই

রাগি, বেঙ্গলগ্রাম (মপুম), হোর্সগ্রাম (মপুম), রাজমা অমসুং নুংহৱাই

200-340 mg

অশংবা মনা পানবা মনা-মশীং

অমরান্থ, কোবিলৈ, ইনশাং ওইবা মনাশীং, নোল-খোল মনাশীং, অগাথি, কোলোকেসিয়া মনাশীং

500-800 mg

 

1130 mg
1540 mg

হৱাই মরু অমসুং থাউ থোকপা মরুশীং

অকংবা য়ুবী, আলমন্দ, হঙ্গাম মরু অমসুং নুমিৎলৈ মরু, জিঙ্গেলি মরু, ক্যুমিন মরু

130-490 mg

 

1450 mg

1080 mg

ঙা

বাচা, কটলা, ম্রিগল, প্রান অমসুং রৌ

320-650 mg

শঙ্গোম অমসুং শঙ্গোমগী পোত্থোকশীং

ইরোইগী শঙ্গোম, ষনগী শঙ্গোম, হামেংগী শঙ্গোম, শঙ্গোম অফম্বা (ষনগী), শঙ্গোম মপান, খোয়া, ক্রিম লৌথোক্লবা অমসুং লৌথোক্ত্রিবা শঙ্গোম পাউদর

120-210 mg

 

790-1370 mg

 

শরুশীং অসি বোন লোস (bone loss) অমসুং রি-গ্রোথ (re-growth)কী লেপ্তবা থৌওং অমা চত্থদুনা লৈ। নহাক্না চহি য়ামশিল্লক্লিবমখৈ, বোন গ্রোথতগী বোন লোসনা হেল্লকপা য়াই অমসুং মসি নোর্মেলনি অমসুং মহৌশাগী প্রোসেসনি। নশা ফনা লৈনবগী তঞ্জা হেনগৎহন্নবগীদমক নুমিৎ খুদিংগী এক্সরসাইজ তৌ অমসুং কেলসিয়ম অমসুং ভিটামিন D মতিক চানা চাউ। ওষ্টিওপোরোসিস থীংনবগীদমক দোক্টরগী পাউতাক লৌ নত্ত্রগা লাইয়েংনবগী অফংবা ওপশনশীং লৌ।

শরুশীংগী এক্সরসাইজ

চহি য়ামখৎলক্লিবমখৈ নহাক্কী হকচাংদা অহোংবা কয়ামুক লাকই। চহি য়ামশিল্লকপগা লোয়ননা নহাক্কী হকচাংদা লাক্কদবা অচৌবা অহোংবা খরা মখাদা পিরি:

 • বোন মাস অমসুং দেনসিটি হন্থরকই।
 • মসলগী সাইজ অমসুং মপাঙ্গল হন্থরকই।
 • টেন্দোন অমসুং লিগামেন্টশীং (Tendons and Ligaments) ইলাষ্টিক ওইবা হন্থরকই।
 • কারটিলেজগী দিজেনেরেসন (degeneration) অমসুং শরু তাংশীংগী ইনফ্লেমেসন থোরকই।

মথক্তা পীরিবা হকচাংগী অহোংবশীং অসিনা নঙোন্দা ফ্রেকচর, অশোক-অপন, ওষ্টিওপোরোসিস অমসুং অরথ্রাইটিসকী রিস্ক হেনগৎহল্লি। নুমিৎ খুদিংগী এক্সরসাইজ তৌবনা মথক্কী কমপ্লিকেসনশীং অসি থীংবদা মতেং পাংগনি অমসুং ওষ্টিওঅরথ্রাইটিস অমসুং ওষ্টিওপোরোসিসকুম্বা ক্রোনিক দিজিজ খরদগী অচৌবা রিলিফ অমা ফংহনগনি। চাং নাইনা এক্সরসাইজ তৌবনা বোন লোস থীংবদসু মতেং পাংগনি অমসুং মসলগী মপাঙ্গল, কোওর্দিনেসন, অমসুং বেলেন্স থম্বা ঙমহল্লি, অমদি মসিনা তুবা-নান্থুবা অমসুং মসিগা মরি লৈনবা ফ্রেকচরশীং থীংবদা মতেং পাংগনি।

নহাক্না এক্সরসাইজ প্রোগ্রাম অমা হৌদ্রিঙৈদা, নহাক্কী দোক্টরগা তান্নৌ। নহাক্কী দোক্টরনা পাউতাক পীরকপা এক্সরসাইজদুখক্তমক পাংথোকউ। নশানা পাম্বা এক্সরসাইজ অমা হেক্তা তৌগনু, মরমদি নহাক্কী দোক্টরনা নহাক নশাগী ওইবা হকশেলগী ফিভম অদু য়েংলগা অকক্নবা রেষ্ট্রিক্সনশীং (restrictions) রিকমেন্দ তৌরকপা য়াই।

সোর্স: ইন্দিয়ানৱুমেনসহেলথ

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/13/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate