অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

নেসনেল ররবান মিসন (NRuM)

নেসনেল ররবান মিসন (NRuM)

লৈবাক অসিদা লৈরিবা খুঙ্গংগী লমদমশীংগী অচৌবা শরুকশীং অসি মথন্তা লেপচবা ঙম্বা মপুংফাবা সেটলমেন্টশীং নত্তে অদুবু মসি সেটলমেন্টশীংগী ক্লষ্টর অমগী শরুক অমনি অমসুং মসি অমনা অমগা য়াম্না নক্নৈ। ক্লষ্টরশীং অসিনা অয়াম্বা মতমদা গ্রোথকী পোটেন্সিএল তাকই, ইকোনোমিক দ্রাইভরশীং লৈ অমসুং লৈফমগী অমসুং কম্পিটিসনগী খুদোংচাবশীং লৌই। ক্লষ্টরশীং অসি অমুকপু চাউখৎখ্রবদি ‘ররবান’ (Rurban) হায়বা কৌবা য়াই। . মসিবু শকখংলদুনা ভারত সরকারনা শেলমিৎলোনগী, সমাজগী অমসুং ফিজিকেল ইনফ্রাষ্ট্রকচর ফেসিলিটিশীং পীদুনা অসিগুম্বা খুঙ্গংগী লমশীং অসিগী চাউখৎহনবা মীৎয়েং থমদুনা শ্যামা প্রসাদ মুখর্জি ররবান মিসন (SPMRM) হৌদোকখ্রে। মিসন অসি ইং 2016গী ফেব্রুৱারিগী তাং 21দা হৌদোকখিবনি।

মিসন অসিনা মথংগী চহি মঙাদা ররবান ক্লষ্টর 300 চাউখৎহন্নবা পান্দম থম্লি। ক্লষ্টরশীং অসি মথৌ তাবা মচাকশীং পীদুনা চাউখৎহনগনি। মসিগীদমক্তা সরকারগী স্কিম কয়া পুন্সিন্নদুনা রিসোর্সশিং মোবিলাইজ তৌনবা খংহল্লি। মসিগী মথক্তা ক্লষ্টরশীং অসি চাউখৎহন্নবা মিসন অসিগী মখাদা ক্রিটিকেল গেপ ফন্দিং (CGF) অমা পীগনি।

ভিজন

নেসনেল ররবান মিসন (NRuM)না “অরবানগী মওংদা ফংবা ফেসিলিটিশীং কম্প্রোমাইজ তৌদনা ইক্যুইটি অমসুং ইনক্লুজিবনেসতা মীৎয়েং থমদুনা খুঙ্গংগী কম্যুনিটিগী পুন্সিগী চংদবা য়াদ্রবা মচাকশীং ঙাক্তুনা থম্বা অমসুং য়োকখৎপা খুঙ্গংশীংগী ক্লষ্টর অমা শেমগত্তুনা “খুঙ্গংশীংগী ররবান” ওইবা ক্লষ্টর অমা শেম্বা” হায়বসিগী ভিজন অসি ইল্লি।

পান্দম

নেসনেল ররবান মিসন (NRuM)গী পান্দম অসি লোকেল ইকোনোমিক দিভেলপমেন্ট ষ্টিম্যুলেট তৌবা, বেসিক ওইবা সর্ভিসশীং হেনগৎহনবা অমসুং ফজনা প্লান তৌরবা ররবান ক্লষ্টরশীং শেম্বনি।

ফলশীং (Outcomes)

মিসন অসিগী মখাদা ফংগদবা মরুওইবা ফলশীংদি মখাগী অসিনি:

 • রুরেল-অরবানগী মরক্কী অহোবা-হায়বদি, শেলমিৎলোন, টেক্নোলোজিকেল অমসুং ফেসিলিটি অমসুং সর্ভিসশীংগী মরি লৈনবশীংদা মেনশিনবা।
 • খুঙ্গংগী লমশিংদা লায়রবা অমসুং থবক ফংদবা হন্থহনবদা অহেনবা মীৎয়েং থমদুনা লোকেল ইকোনোমিক দিভেলপমেন্ট লৈহনবা।
 • লমদম অদুদা দিভেলপমেন্ট শন্দোকপা।
 • খুঙ্গংগী লমদমশীংদা ইনভেষ্টমেন্ট লাকহন্নবা পুক্নিং চিংশিনবা।

ররবান ক্লষ্টর

‘ররবান ক্লষ্টর’ অমা হায়বসি তম্পাক অমসুং সমুদ্র খোংবালগী লমদমশিংদা মীশীং 25000 দগী 50000রোম ফাউবা লৈবা অমসুং মরুভুমি, চিংগী নত্ত্রগা ত্রাইবেলগী লমদমশীংদা মীশীং 5000 দগী 15000রোম ফাউবা লৈবা লৈমাইথক্কী ওইনা থংননা লৈবা খুঙ্গংশীংগী ক্লষ্টর অমনি। চৎনবা য়ারিবমখৈ, খুঙ্গংশীংগী ক্লষ্টরশীংনা গ্রাম পঞ্চায়তশীংগী লৈঙাক্কী পুন্সিনবা য়ুনিটশীংগী মতুং ইনগনি অমসুং লৈঙাকপদা খুদোংচানবা মসি সিঙ্গল ওইবা ব্লোক/টেহশিল অমগী মনুংদা লৈগনি। এপ্রুভ তৌরবা ক্লষ্টরশীং লিষ্ট য়েংনবগীদমক, মফমসিদা ক্লিক তৌবীয়ু।

খনবগী প্রোসিদ্যুওর (Selection Procedure)

NRuMগী মখাদা নন-ত্রাইবেল অমসুং ত্রাইবেল হায়বা ক্লষ্টরশীংগী কেটেগোরি অনি লৈগনি। খনবগী প্রোসেসতি কেটেগোরিশীংগী মতুংইন্না খেৎনগনি। ররবান ক্লষ্টর খনবা মতমদা ষ্টেট অদুনা গ্রোথকী সেন্টরশীং ওইরিবা লমদম অদুগী শেলমিৎলোন্দা অহোংবা পুরকপা ঙম্বা অমদি মফম অদুদা রিসোর্সশীং ফংবা অচৌবা খূঙ্গং/গ্রাম পঞ্চায়ত অমা মশক খংদোকপা য়াই। গ্রোথ সেন্টরশীং অসিনা ব্লোক হেডক্বাটর খুঙ্গংশীং নত্ত্রগা সেনসস তাউনশীংসু ওইবা য়াই। অদুদগী মশক খংদোক্লবা গ্রোথ সেন্টরশীংগী অকোয়বদা কিমি 5দগী 10 ফাউবগী রেদিয়স মনুংদা লৈবা লৈমাইথক্কী ওইনা থংনবা খুঙ্গংশীং/গ্রাম পঞ্চায়তশীং মশক খংদোক্তুনা ক্লষ্টরশীং শেম্বা য়াই।

নন-ত্রাইবেল

নন-ত্রাইবেল ক্লষ্টর খন্নবগীদমক্তা, মিনিষ্ট্রিনা রাজ্য খুদিংমক্তগী ক্লষ্টর খন্দোক্নবা মকোক থোংবা সব-দিষ্ট্রিকশীংগী লিষ্ট অমা পীগনি। মিনিষ্ট্রিনা সব-দিষ্ট্রিকশীং খন্নবগী পেরামিটর অদু মখাগীসি ওইগনি।

 • রুরেল পোপুলেসনদা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ
 • নন-ফার্ম ৱার্ক ফোর্স পার্টিসিপেসন্দা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ
 • ইকোনোমিক ক্লষ্টরশীং লৈবা
 • তুরিজম অমসুং পিলগ্রিমেজগী মশক নাইবা মফমশিং লৈবা
 • ত্রান্সপোর্টকী কোরিদোরশীংগা নক্নবা

পেরামিটর খুদিংদা চুনবা ৱেইটেজ পীগনি। মসিগী মতুংদা মিনিষ্ট্রিনা মশক খংদোক্লবা সব-দিষ্ট্রিকশীং অসিগী মনুংদা রাজ্য সরকারনা ক্লষ্টরশীং খনগনি অমসুং অসুম্না তৌবদা মখাগী পর্ফোমেন্স পেরামিটরশীং অসি মনুং চলহনবা য়াই:

 • রুরেল পোপুলেসনদা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ
 • লমগী ভেল্যুশীং হেনগৎলকপা
 • নন-ফার্ম ৱার্ক ফোর্স পার্টিসিপেসন্দা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ
 • সেকেন্দরি স্কুলশীংদা নুপীমচাশীংনা এনরোল তৌবগী পার্সেন্টেজ
 • প্রধান মন্ত্রি জন ধন যোজনাগী মখাদা বেঙ্ক একাউন্টশীংগা কোন্নবা ইমুংশীংগী পার্সেন্টেজ
 • স্বচ ভারত মিসন (গ্রামিন)গী পর্ফোমেন্স
 • গ্রাম পঞ্চায়তশীংগী গুদ গবর্ণান্স ইনিসিএটিভশীং

রাজ্যশীংনা চুনৈ হায়না খনবা অতোপ্পা ফেক্টর অমহেক্টা মনুং চলহনবা য়াই। অদুম ওইনমক, অহানবা পেরামিটর 4 অদুদা 80%গী ওইবা অপুনবা ৱেইটেজ পীগদবনি অমসুং অকোনবগী পেরামিটর অহুম অদুদা রাজ্যশীংনা শেমদোক- শেমজিন তৌবা য়াই অদুবু মদুদা 20%গী ওইবা অপুনবা ৱেইটেজ লৈহনগদবনি।

ত্রাইবেল

ত্রাইবেল ক্লষ্টরশীং মশক খংদোক্নবগীদমক্তদি, মিনিষ্ট্রিনা লৈবাক অসিগী মকোক থোংবা ত্রাইবেল দিষ্ট্রিক 100গী মনুংদা লৈবা মকোক থোংবা সব দিষ্ট্রিকশীং খনগনি। মদু সেদ্যুল ত্রাইবগী পোপুলেসন্দা য়ুম্ফম ওইগনি। সব দিষ্ট্রিকশীং অসি মখাগী পেরামিটরশীং অসিদা য়ুম্ফম ওইদুনা খনগনি

 • দেকেদেল গ্রোথ ইন ত্রাইবেল পোপুলেসন
 • হৌজিক ওইরিবা ত্রাইবেল লিটরেসি রেট
 • নন-ফার্ম ৱার্ক ফোর্স পার্টিসিপেসন্দা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ
 • রুরেল পোপুলেসন্দা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ অমসুং
 • ইকোনোমিক ক্লষ্টরশীং লৈবা

সব দিষ্ট্রিকশীং খনবা মতমদা মথক্তা পীরিবা পেরামিটর খুদিংমক্তা চুনবা ৱেইটেজশীং পীগদবনি। মসিগী মতুংদা মিনিষ্ট্রিনা মশক খংদোক্লবা সব দিষ্ট্রিকশীং অসিদা রাজ্য সরকারনা ক্লষ্টরশীং খনগদবনি অমসুং অসুম্না তৌবদা মখাগী পর্ফোমেন্স পেরামিটরশীং অসি মনুং চলহনবা য়াই:

 • ত্রাইবেল পোপুলেসন্দা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ
 • ত্রাইবেল লিটরেসি রেটশীংগী গ্রোথ
 • নন-ফার্ম ৱার্ক ফোর্সতা ওইবা দিকেদেল গ্রোথ

মথক্কী পেরামিটর অহুম অসিগী মথক্তা রাজ্যশীংনা চান্নৈ হায়না খনবা অতোপ্পা পেরামিটরশীং হাপচিনবা য়াই অদুবু মদু মথক্কী পেরামিটর অহুম অসিদা পীরিবা ৱেইটেজ অদু 80%দগী তাহল্লোইদবনি।

সোর্স : নেসনেল ররবান মিসন

মরি লৈনবা রিসোর্সশীং

 1. FAQs ওন নেসনেল ররবান মিসন
 2. ফ্রেমৱার্কস ওফ ইমপ্লিমেন্টেসন

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/10/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate